Małe rzeczy, wielka pomoc – BCOE dla lokalnych społeczności

28 Oct 2021, BCOE news

Małe rzeczy, wielka pomoc – BCOE dla lokalnych społeczności

Chcielibyśmy Was poinformować, że kolejne działania z zakresu Corporate Responsibility zostały zrealizowane!

Cieszymy się, że jako firma możemy wspierać lokalną społeczność. W obecnym oraz w ubiegłym tygodniu przekazaliśmy w formie darowizny pomoce biurowe do trzech instytucji z naszego lokalnego środowiska –Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej oraz Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Przekazane materiały w postaci segregatorów, organizerów, dziurkaczy, zszywaczy i innych drobnych rzeczy, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania biura, zostały przyjęte z ogromną wdzięcznością.

Little things, big help - BCOE for local communities

We would like to inform you that further actions in the field of Corporate Responsibility have been completed!

We are glad that as a company we can support the local community. This week and last week, we donated office supplies to three local institutions - Sosnowiec City Hospital, Zagłębie Center of Oncology in Dąbrowa Górnicza and Youth Center for Creative Work in Dąbrowa Górnicza. The materials provided in the form of binders, organizers, punches, staplers and other small things necessary for the smooth functioning of the office, were received with great gratitude.

 

    

Babies on board - lovely welcome!

Similar articles